About us

Το σχολείο μας

Ο παιδικός μας σταθμός χτίστηκε το 2005, σύμφωνα με τους πλέον αυστηρούς νόμους και διατάξεις που αφορούν την αρχιτεκτονική ενός παιδικού σταθμού. (Αριθμός άδειας 1515/22-6-2005)
Οι σχολικές μας εγκαταστάσεις, ελέγχονται τρεις φορές το χρόνο από τους αρμόδιους κρατικούς και νομαρχιακούς φορείς, και πιστοποιείται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες στους τομείς της υγιεινής, της ασφάλειας και των εκπαιδευτικών προτύπων.

Φιλοσοφία

Σκοπός μας, να βοηθήσουμε τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους και να ανακαλύψουν τον κόσμο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη των βρεφών και νηπίων, ενώ το παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι ειδικά σχεδιασμένο και επιλεγμένο, για την εκάστοτε ηλικιακή ομάδα.

Μέλημα μας να στηρίξουμε τους γονείς στο ουσιαστικό έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Προσφέρουμε στα παιδιά σας  τα  απαραίτητα  κίνητρα και αξίες  ώστε να εμπλουτίσουν  τον συναισθηματικό τους κόσμο, να έλθουν σε  επαφή  με υλικά που θα μάθουν να τα δουλεύουν, να δημιουργούν και  να λειτουργούν συνεργατικά στο πλαίσιο μιας ομάδας.

Μ` ένα σύγχρονο διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα παιδιά μαθαίνουν αποτελεσματικά  μέσα  από  την εμπειρία τους και τη βιωματική διαδικασία.

Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά!

Χώρος

 • Ένα σύγχρονο σχολείο, μέσα στην φύση, σ` ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, όπου η ασφάλεια και η άνεση των μικρών μαθητών μας έχουν τον πρώτο λόγο.
 • Η διαμόρφωση τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού χώρου σχεδιάστηκαν με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, καθώς και την παροχή ευκαιριών αύξησης της αυτονομίας και της αυτενέργειάς τους.
 • Μέσα σ`αυτό μπορούν να παίζουν, να δημιουργούν, να εξερευνούν και να δομούν γνώσεις στα πρώτα σχολικά χρόνια τους.
 • Οι εγκαταστάσεις μας είναι ειδικά διαμορφωμένες ώστε να εξασφαλίζουν σωστή και ασφαλή λειτουργία του σχολείου μας. Όλοι οι χώροι είναι μεγάλοι, φωτεινοί, διαμορφωμένοι με αισθητική και εξοπλισμένοι με πλούσιο παιδαγωγικό υλικό και ερεθίσματα για γνώση. Φροντίσαμε οι εγκαταστάσεις κι ο εξοπλισμός μας, να πληρούν τις  σύγχρονες αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής.
 • Έχουμε φροντίσει να δημιουργήσουμε τους κατάλληλους χώρους που επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αναπτύξουν τις ξεχωριστές τους δεξιότητες.
 • Κάθε αίθουσα διαθέτει το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό που προσφέρει στα παιδιά την δυνατότητα της εκπαίδευσης, μέσω της ψυχαγωγίας.

Στελέχωση

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 • Η παιδαγωγική ομάδα του «EARLY FOOTSTEPS – ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ», αποτελείται από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκόμους – Παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής και Νηπιαγωγούς.

Ο κάθε παιδαγωγός  γνωρίζει καλά τις ανάγκες όλων των παιδιών της τάξης και του κάθε παιδιού ξεχωριστά, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει το πλαίσιο,  τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις αγωγής και μάθησης την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών του κάθε τμήματος.

 

ΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΜΑΣ:

Το σχολείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες – εξωτερικούς συνεργάτες:

 • Ψυχολόγος- Υπεύθυνη του προγράμματος της  ψυχολογικής  Φροντίδας (για  γονείς  και  παιδιά).Συντονίστρια των συζητήσεων της συμβουλευτικής γονέων.
 • Παιδίατρος -Υπεύθυνη του προγράμματος παιδιατρικής μέριμνας
 • Λογοπεδικός. Λογοθεραπευτική & Εργοθεραπευτική αξιολόγηση/ θεραπευτικές συνεδρίες, στο χώρο του σχολείου.
 • Υπεύθυνη διδασκαλίας αγγλικής  γλώσσας.
 • Σκηνοθέτης – Ηθοποιός/Θεατρολόγος: Βιωματικές ομάδες γονέων.
 • Υπεύθυνοι αθλητικού προγράμματος: «MINI SPORTS»
 • Σύμβουλος Παιδαγωγικού έργου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ενιαίο και πρότυπο. Είναι προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου Παιδείας και στηρίζεται εκπαιδευτικά σε πανεπιστημιακά δεδομένα, πλούσιο σε εναλλαγές και σύγχρονες παιδαγωγικές και επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι η συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού με εξειδικευμένα σεμινάρια, για τα οποία μεριμνούμε  σε μόνιμη βάση.

Βασίζεται στο διαθεματικό μοντέλο των Σχεδίων Εργασίας &  των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, με άξονα τη ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ. Σύμβουλος παιδαγωγικού έργου και υπεύθυνη για τη δημιουργία και την εκπόνηση προγραμμάτων, τη στήριξη, την εποπτεία είναι η κα Αντιγόνη Μπάτσικα.

Οι παιδαγωγικές δραστηριότητές μας καλύπτουν τα εξής:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΠΕΔΙΑ:

 1. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Εξοικείωση με διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία, γλωσσική καλλιέργεια, κριτική σκέψη, πληροφορίες κατανόησης, επαφή με την Αγγλική γλώσσα)
 2. ΠΑΙΔΙ, ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ( Κοινωνική αγωγή  & συναισθηματική αγωγή)
 3. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, τεχνολογία κατασκευών- STEAM,Ρομποτική)
 4. ΠΑΙΔΙ, ΣΩΜΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ (Τέχνες)

Δραστηριότητες

Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνονται.

 

Ακολουθούνται πιστά οι σύγχρονες διδακτικές για την εκπλήρωση  των εκπαιδευτικών στόχων, όπως υπογραμμίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Προσχολική Εκπαίδευση

Και των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (για το Προνηπιακό τμήμα), του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε   το παιδί να διερευνήσει πολύπλευρα το περιβάλλον γύρω του και ταυτόχρονα να ανακαλύψει πτυχές του εαυτού του.

Γίνεται, λοιπόν, χρήση πλούσιου εποπτικού παιδαγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών μέσων. Ακολουθείται η μέθοδος Project και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας για την προώθηση της βιωματικής μεθόδου μάθησης και αύξησης  της δημιουργικότητας.

 

Το σχολείο μας, «EARLY FOOTSTEPS» προσφέρει  ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά μαθαίνουν και εξελίσσονται μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον.

 

Αναλυτικά σύμφωνα με τα ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ οι δραστηριότητες που υλοποιούνται αναλυτικά είναι:

 • ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Εξοικείωση με διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία, γλωσσική καλλιέργεια, κριτική σκέψη, πληροφορίες κατανόησης, επαφή με την Αγγλική γλώσσα) Γλωσσική εξέλιξη – Παιδική λογοτεχνία- Φιλαναγνωσία. Γνωστική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων. Παιδική Λογοτεχνία – Καλλιέργεια προφορικού λόγου, ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Παιχνίδια  Πληροφορικής. Προβολή εκπαιδευτικών βιντεοπροβολών, ακρόαση εκπαιδευτικών μουσικών έργων κ.ά.

 • ΠΑΙΔΙ, ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Κοινωνική αγωγή  & συναισθηματική αγωγή) Κοινωνικά – Λαογραφικά – Συναισθήματα – Υγεία & Υγιεινή – Ιστορικά – Μυθολογία –Λαογραφικά – Θεματικές γιορτές- Εξωσχολικές δραστηριότητες, κ.ά.

 • ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, τεχνολογία κατασκευών-STEM,Ρομποτική) Μαθηματικές έννοιες και εκμάθηση αριθμητικών εννοιών & συμβόλων. Μαθηματικά παιχνίδια, Αισθητηριακά παιχνίδια, Messy-play,Περιβαλλοντικά, Πειράματα, Εργαστήρι  Μαγειρικής- Ζαχαροπλαστικής – «Παιχνιδομαγειρεματα» , κ.ά.

 • ΠΑΙΔΙ, ΣΩΜΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ (Τέχνες) Θεατρικά, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, κουκλοθέατρο, παιχνίδια σωματικής & συναισθηματικής έκφρασης, κινητικά, εικαστικά (Χαρτοκολλητική & κατασκευές),ομαδικά παιχνίδια, χαλαρωτικά παιχνίδια, κ.ά.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

MESSY PLAY:

Τι είναι το πολυαισθητηριακό παιχνίδι – MessySensory play;

Είναι η ελεύθερη εξερεύνηση και πειραματισμός   με υλικά που απευθύνονται  σε όλες τις αισθήσεις (φυσικά υλικά και όχι μόνο…). Πρόκειται για  το αισθητηριακό παιχνίδι, δηλαδή αυτό που εγείρει όλες τις αισθήσεις του παιδιού με τη μόνη διαφορά  ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται λερώνουν!   Ένα παιχνίδι που ψυχαγωγεί και βοηθά στην προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη  των παιδιών!!!

Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται, κυρίως, σε φυσικά υλικά, όπως πηλό, πλαστελίνη, αφρός, χώμα, άμμο, αλεύρι, δημητριακά, ρύζι, νερό, καθώς και βρώσιμα χρώματα.

Συμπληρωματικά Προγράμματα

 • Ειδικό πρόγραμμα ομαλής ένταξης στο σχολικό περιβάλλον
 • Πρόγραμμα Συναισθηματικής ανάπτυξης
 • Εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα. Η εκπαίδευση ξεκινά από την εξοικείωση των παιδιών με την αγγλική γλώσσα και την εκμάθηση λέξεων μέσα από παιχνίδια και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Στην συνέχεια ολοκληρώνεται στο Νηπιαγωγείο  όπου με συχνές συναντήσεις με την εξειδικευμένη παιδαγωγό επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του επιπέδου  «Pre  Junior».
 • Το πρόγραμμα κολύμβησης (Κάθε Ιούνιο)

Εκδηλώσεις

 • Χριστουγεννιάτικη γιορτή –Christmas event
 • Αποκριάτικη γιορτή (μόνο για παιδιά)
 • Easter Event
 • Καλοκαιρινή γιορτή- παρουσίαση θεατρικών μουσικοχορευτικών δρώμενων
 • Εορτασμός γενεθλίων & ονομαστικών γιορτών του παιδιού
 • Εορτασμός παγκόσμιων ημερών & εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος
 • Θεματικές γιορτούλες, σε σχέση με το παιδαγωγικό πρόγραμμα της τάξης

Ασφάλεια

Ο παιδικός σταθμός είναι χτισμένος σε ένα επίπεδο και έτσι τα παιδιά δε χρειάζεται να χρησιμοποιούν ποτέ σκάλες. Όλες οι αίθουσες έχουν έξοδο κινδύνου σε περίπτωση ανάγκης.
Το κτήριο διαθέτει κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης και σε όλες τις αίθουσες υπάρχουν ανιχνευτές πυρός που είναι συνδεδεμένοι με συναγερμό.
Τα σχολικά μας πληρούν τους πλέον αυστηρούς ευρωπαϊκούς νόμους όσον αφορά την ασφάλεια. Έχουν τοποθετηθεί ειδικές ζώνες ασφαλείας και καθίσματα για την καλύτερη προστασία των παιδιών μας.
Τα εξωτερικά παιχνίδια αναρρίχησης, είναι όλα χτισμένα και πακτωμένα ασφαλώς στο έδαφος και ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών.
Για την καλύτερη ασφάλεια, οι πόρτες του σταθμού κλειδώνουν μετά την πρωινή άφιξη των παιδιών και όσοι έρχονται αργοπορημένοι, περιμένουν κάποιον από το προσωπικό για να ανοίξει για να μπουν μέσα.

Χρειάζεστε Βοήθεια ; Καλέστε μας
(+30) 210.60.36.301
(+30) 699.74.74.849
FAX: (+30) 210.60.36.368

Ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα

Οι αίθουσές μας είναι έτσι φτιαγμένες, ώστε να ενισχύουν την ανάλαφρη, ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα του σχολείου και παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για κάθε ηλικία. Διαθέτουμε μια άρτια εξοπλισμένη βιβλιοθήκη και εξαιρετικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με τη μουσική και τις τέχνες γενικότερα.
Η εσωτερική αίθουσα που παίζουν τα παιδιά, είναι γεμάτη με παιχνίδια, υπάρχει ειδικός χώρος για μασκαρέματα με ρούχα και παπούτσια και έχουμε δημιουργήσει μια “γωνία σπιτιού” με πιάτα και συσκευές.

Εξωτερικοί χώροι

Οι εξωτερικοί χώροι είναι μεγάλοι και ασφαλείς και τα παιδιά μπορούν να παίζουν στις τσουλήθρες, στις κούνιες και στο σκάμμα με την άμμο, ή να αθλούνται τρέχοντας, παίζοντας ποδόσφαιρο, κάνοντας ποδηλασία και αναρρίχηση.
Επίσης διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένο λαχανόκηπο, για μαθήματα σχετικά με τη μελέτη της φύσης και του περιβάλλοντος.

Ελληνικό Νηπιαγωγείο

Από το 2010, το νηπιαγωγείο μας έχει επίσημη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (αρ. απόφασης Φ2/62450/Δ5/06-07-2010).
Στο νηπιαγωγείο μας, τα παιδιά διδάσκονται στα ελληνικά από έμπειρες δασκάλες με πτυχίο ΑΕΙ. Ακολουθούμε το επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου και παράλληλα διδάσκουμε καθημερινά μια ώρα Αγγλικά.

Η ομάδα μας

Στο νηπιαγωγείο μας, τα παιδιά διδάσκονται στα ελληνικά από έμπειρες δασκάλες με πτυχίο ΑΕΙ.
Εξαιρετικός παιδικός σταθμός. Έχω τις καλύτερες εντυπώσεις από το διδακτικό προσωπικό, το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα. Είναι μια ζεστή αγκαλιά για τα παιδιά. Νιώθουν σαν το σπίτι τους. Ο γιός μου φοιτά εκεί από 4 χρονών. Περνάει υπέροχα. Πραγματικά όταν πάω να τον πάρω, δεν θέλει να φύγει. Τον συστήνω σε κάθε γονιό ανεπιφύλακτα.
_Θεοδώρα Αϊβαζόγλου, Γονιός
Ζεστό , όμορφο , σοβαρό και οργανωμένο περιβάλλον για τα πρώτα βήματα του παιδιού. Το νιώσαμε , πραγματικά , ως προέκταση του σπιτιού μας. Η Έλενα και οι δασκάλες της συμπληρώνουν αυτό το υπέροχο κλίμα στοργής και ανάπτυξης της παιδικής προσωπικότητας! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!
_Γιώργος Κουντούρης, Γονιός
New-Logo-1-200
New-Logo-1-200
Skip to toolbar