Μαθαίνω Διασκεδάζοντας

Μαθαίνω διασκεδάζοντας
Η φράση «Μαθαίνω διασκεδάζοντας» αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο «αγγίζουμε» τα πρώτα βήματα της παιδικής ηλικίας. Οργανώνουμε μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά, μέσα σε πνεύμα ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, αποδοχής και αγάπης. Πρωτοποριακά δομημένα προγράμματα, για κάθε ηλικιακό επίπεδο, δίνουν με καινοτομία και τρυφερότητα την ενθάρρυνση στο παιδί να δημιουργεί, να μαθαίνει και να αναπτύσσει την αυτοπεποίθησή του.
Στόχοι μας είναι:
• Να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε παιδιά ηλικίας 2 – 6 χρονών.
• Να προάγουμε την επιθυμία για δια βίου μάθηση.
• Να παρέχουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον, γεμάτο ερεθίσματα, το οποίο θα ενθαρρύνει και θα αναδείξει την προσωπικότητα των παιδιών.
• Να αναπτύξουμε τις αρχές της ανεκτικότητας και της κατανόησης, το σεβασμό και την ευγένεια, στη σχολική μας κοινότητα και πέρα από αυτήν.
• Να παρέχουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες σε κάθε παιδί για να αναπτύξει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και να αποκτήσει αυτοεκτίμηση.
• Να προωθήσουμε την καλή επικοινωνία με τις οικογένειες των μαθητών μας.
• Να προετοιμάσουμε τα παιδιά κατάλληλα για τις απαιτήσεις του δημοτικού, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Skip to toolbar